Pojam “regeneracija kože” ustalio se u naš vokabular i vrlo je važan kada pričamo o zdravlju i zaštiti kože, a odnosi se na potpunu zamjenu oštećenog tkiva kože novim tkivom.