Pravila nagradnog natječaja

DERMAMEL NAGRADNI NATJEČAJ

Nagradni natječaj
Datum: 27.09.2023.
Trajanje: od 09:30h 27.09.2023. do 12:00h 02.10.2023.
Objava rezultata: 02.10.2023.
Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila Facebook i Instagram nagradnog natječaja.

PRAVILA:

Članak 1.

Organizator
Apimel d.o.o. , E. Kvaternika 131, 31220 Višnjevac, OIB: 63619071818, u
daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2.

Trajanje, svrha i mjesta provođenja nagradnog natječaja
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj
započinje na dan objave nagradnog vizuala na Facebook i Instagram stranicama „Dermamel“ i traje
do dana istaknutog u objavi nagradnog vizuala natječaja na Facebook i Instagram stranicama
„Dermamel“. Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3.

Područje promocije
Promotivni materijali će biti dostupni na službenom profilu Organizatora na
društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Članak 4.

Nagrada koju utvrđuje organizator
Sudionici u nagradnom natječaju mogu osvojiti nagradu koja je predviđena na Facebook i
Instagram stranicama Organizatora za svaki pojedini natječaj. Nagrada se dodjeljuje
po završetku trajanja nagradnog natječaja.
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s
adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koje su pratitelji službene Facebook ili Instagram
stranice Dermamel. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i
uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca,
sestre i braća).

Članak 6.

Način sudjelovanja i opis nagradnog natječaja
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi pratitelji Dermamel Facebook ili Instagram stranice.
Da bi sudjelovala u natječaju osoba mora biti pratitelj Facebook ili Instagram stranice „Dermamel“
te u komentar ispod objave vizuala nagradnog natječaja točno odgovoriti na
postavljeno pitanje i/ili napisati najkreativniji odgovor na zadanu temu. Nagrađuje
se sudionik/ica koji ispuni uvjete propisane natječajem. Pobjednika natječaja bira
komisija koju čine tri zaposlenika tvrtke Apimel. Pobjednik natječaja nagrađuje se
predviđenom nagradom.

Članak 7.

Odabir dobitnika
Dobitnik može biti osoba koja ponudi točan, najkreativniji, najoriginalniji ili
najzanimljiviji odgovor (ovisno o tipu natječaja) na postavljeno pitanje ili zadanu
temu. Pobjednika natječaja bira komisija koristeći diskrecijsko pravo. Članovi
komisije su tri zaposlenika tvrtke Apimel.

Članak 8.

Rezultati natječaja i preuzimanje nagrade
Ime dobitnika bit će objavljeno na Facebook i Instagram stranicama „Dermamel“ u
komentaru ispod objave te će isti o tome biti obaviješten putem poruke u inbox.

Nagrada će biti poslana na adresu koju je dobitnik putem inboxa proslijedio Organizatoru,
putem dostavne službe, u roku
od 30 dana od dana završetka nagradnog natječaja, ukoliko nije drugačije
navedeno u nagradnom natječaju. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze
Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitniku te se nagrada ne može
zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu
osobu po prihvatu nagrade.

Članak 9.

Sudionici u nagradnom natječaju
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u
većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima
od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici
prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10.

Zaštita osobnih podataka
Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator može
koristiti i procesirati osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.
Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja sljedećih
30 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti
uništeni. Podnošenje podataka za nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako
sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove
privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru i zatražiti
objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama niti će
podatke koristiti u druge svrhe koje nisu neophodne za ispunjenje nagradnog
natječaja. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su izričito upoznati s
načinom proglašenja pobjednika, javnom objavom imena i prezimena na profilu
Instagram stranice. Ostali podaci koji su potrebni za dostavu nagrade, razmijenit
će se putem inboxa.

Članak 11.

Publicitet
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu
dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i
koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12.

Objava dobitnika
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno u trenutku istaknutom u objavi nagradnog
vizuala natječaja na službenim Facebook i Instagram stranicama Organizatora.

Članak 13.

Pogreške i neregulatorne prijave
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju
nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, te se smatra da sudionik nije
poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem
trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 14.

U slučaju spora
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan
je Općinski sud u Osijeku.

Članak 15.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje
Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službenih Facebook i Instagram
stranica Organizatora. Organizator nije odgovoran ukoliko Facebook ili Instagram
stranica odnosno web stranica na kojoj se nalazi Natječaj privremeno bude izvan
funkcije uslijed više sile ili slučaja odnosno uslijed događaja koji su van kontrole
Organizatora. Organizator ne preuzima odgovornost za sadržaj sudionika
postavljen u natječaju i bilo kojih neželjenih posljedica koje postavljeni sadržaj
prouzrokuje trećim licima; bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat
zloupotrebe sadržaja i zloupotrebe sistema pri funkcioniranju natječaja na štetu
sudionika ili trećeg lica; (ne)istinitost podataka koje sudionici ostavljaju.
Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog
Natječaja, i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

Članak 16.

Izmjene pravila natječaja
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi
sudionici biti pravovremeno obaviješteni najkasnije 24 sata od izmjene.

Članak 17.

Opće odredbe
Ovaj Nagradni natječaj Facebook koji je vlasnik Instagrama ne promiče niti ga
sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune
funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Apimel, a ne Facebooku.
Napominjemo, Facebook i Instagram su javni prostori i objava bilo kojeg sadržaja
(uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih
sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav
sadržaj/fotografije na našoj Web, Facebook i Instagram stranici smatrat ćemo da su ga
objavili svojevoljno te Apimel ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za
zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također,
smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web, Facebook i
Instagram stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne
podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.
Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje
cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne
svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom
osnovu pripadaju.

Osijek, 27. rujna 2023.

Dermamel